Hungry-Hub-Afternoon-Tea-Cover

ดื่มด่ำไปกับ ชุดน้ำชายามบ่าย Heritage Afternoon Tea Set ที่ Paii

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วงระยะหลังมานี้ เริ่มมีหลายห้องอาหารที่จัดทำ ชุดน้ำชายามบ่าย (Afternoon Tea Set) กันขึ้นมามากขึ้น โดยเฉพาะตามโรงแรมต่าง ๆ…

View More ดื่มด่ำไปกับ ชุดน้ำชายามบ่าย Heritage Afternoon Tea Set ที่ Paii