สั่ง Hungry @ Home รับเงินคืนสูงสุด 1,350 บาท เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี

by HH

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,350 บาทตลอดรายการ

พิเศษ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท ไม่ต้องใช้พอยต์แลก

เพียงสะสมยอดใช้จ่าย/เดือน
(ไม่มีขั้นต่ำต่อสลิป)
รับเครดิตเงินคืน*
ครบทุก 500 บาท15 บาท (สูงสุด 30 บาท)
ครบทุก 1,500 บาท75 บาท (สูงสุด 150 บาท)

เพียงลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการลงทะเบียน UChoose เพียงครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรายการ โดยสามารถสแกนได้ผ่านทาง QR ด้านล่างนี้

บัตรเครดิต กรุงศรี

ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากแอปเดลิเวอรี่ ที่ร่วมรายการ โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 150 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน

พิเศษ 2: แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 750 บาท

เพียงใช้จ่ายผ่านแอปเดลิเวอรี่ ที่ร่วมรายการครบ 100 บาท/สลิป + แลก 500 พอยต์ = รับเครดิตเงินคืน 50 บาท
 
โปรดแลกพอยต์หลังรูดทำรายการภายในวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่ทำรายการ (ฟรีค่าบริการ) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน UChoose เท่านั้น โดยสามารถสแกนได้ผ่านทาง QR ด้านล่างนี้

บัตรเครดิต กรุงศรี

จำกัดการแลกพอยต์สูงสุด 1 ครั้ง (50 บาท)/บัญชีบัตรหลัก/สัปดาห์ (นับจันทร์-อาทิตย์) โดยโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายในวันถัดไปหลังจากวันที่ทำรายการ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน เฉพาะบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางแอป UChoose ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรีผ่านแอป Delivery ที่ร่วมรายการแบบชำระเต็มจำนวน ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB  เท่านั้น
 • แอป Delivery ที่ร่วมรายการได้แก่ Hungry hub (เฉพาะบริการ [email protected])
 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.63 – 28 ก.พ. 64 (เฉพาะ Grab และ Grabfood เริ่ม 1 ธ.ค. 63) โดยเดือนที่ 1 คือ 16 พ.ย. 63 – 30 พ.ย. 63 เดือนที่ 2 คือ 1 ธ.ค. 63 – 31 ธ.ค. เดือนที่ 3 คือ 1 ม.ค. 64 – 31 ม.ค. 64 และเดือนที่ 4 คือ 1 ก.พ.64 – 28 ก.พ. 64
 • ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากแอป Delivery ที่ร่วมรายการ โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 150 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน
 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการ สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายสะสมครบ 500-999 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 15 บาท ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 1,000-1,499 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 30 บาท  ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 1,500-2,999 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 75 บาท หรือยอดใช้จ่ายสะสมครบ 3,000 ต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 150 บาท 
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเพียงระดับสูงสุดระดับเดียว เท่านั้น
 • บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนภายใน 7 วันหลังจากสิ้นเดือนในแต่ละเดือน ในกรณีที่มียอดใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด และบัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด)
 • การแลกรับเครดิตเงินคืน 50 บาท เพียงใช้จ่ายผ่านแอป Delivery ที่ร่วมรายการครบ 100 บาทต่อสลิปและแลกคะแนนสะสม 500 คะแนน โดยสามารถแลกคะแนนสะสมโดยทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน UChoose  หลังจากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข ภายในวันอาทิตย์ ที่ทำรายการสำเร็จเท่านั้น
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1 ครั้ง(50 บาท)/บัญชีบัตรหลัก/สัปดาห์ (จันทร์-อาทิตย์) และสมาชิกบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันถัดไป นับจากวันที่ทำรายการสำเร็จ
 • คะแนนสะสมจะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของสมาชิกบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์เฉพาะบัตรหลัก และมีคะแนนสะสมเพียงพอเท่านั้น โดยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ทำการแลกคะแนนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น
 • หากทำการแลกคะแนนไม่สำเร็จ ให้ทำรายการใหม่โดยให้ระยะเวลาห่างจากครั้งแรกประมาณ 1 นาที
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง และยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะร้านค้า/บริการที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมากชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

Related Articles

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อนำเสนอคอนเทนต์และโฆษณาที่ท่านอาจสนใจเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเรา หากท่านใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราต่อไป เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา ยอมรับ เรียนรู้เพิ่มเติม