Eat alone

เหตุผลที่เราไม่ควรกินข้าวคนเดียว

ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบในยุคดิจิตอลโดยเฉพาะชาวกรุงที่ใช้ชีวิตแบบตัวคนเดียว เพื่อนกินไม่ได้หาง่ายเหมือนคำโบราณเคยว่าไว้  สำหรับหลายคน การเข้ามาทำงานในเมืองหมายถึงการที่จะต้องห่างจากครอบครัว เพื่อน หรือสังคมที่เราเคยอยู่ การกินข้าวเพียงลำพังนั้นถือเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับบางคนที่มุ่งหน้าไปสายสตรองแล้วกินคนเดียวได้ไม่มีปัญหา แต่ก็ยังมีอีกหลายคนต้องทำใจให้ชิน

View More เหตุผลที่เราไม่ควรกินข้าวคนเดียว