มาแล้วไม่ตกเทรนด์ โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนและจองห้องพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ จนถึง 31 พฤษภาคม 2565 จำนวน 2 ล้านสิทธิ พร้อมสิทธิ 3 ต่อ อาทิ ส่วนลดค่าที่พัก 40%, คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว และค่าเครื่องบิน (*เฉพาะท่องเที่ยวในจังหวัดที่กำหนด) วันนี้ Hungry Hub จะมาแนะนำขั้นตอนการรับสิทธิ์ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างไปดูพร้อมๆกันเลย

กำหนดการจอง-รับสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

กำหนดการจอง-รับสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 65 
 • เริ่มเปิดให้จองโรงแรม / ที่พัก (ตั้งแต่ 06:00-23:00 น.)
 • เปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชน เฉพาะผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน (ตั้งแต่ 06:00-21:00 น.)
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 65 
 • เริ่มเข้าพัก
 • เปิดให้ลงทะเบียน เบิกค่าตั๋วเครื่องบิน โดยเป็นตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 65
วันที่ 23 พฤษภาคม 65 
 • เปิดให้จองโรงแรม / ที่พัก วันสุดท้าย
วันที่ 31 พฤษภาคม 65 
 • วันสุดท้ายของการเดินทางและสิ้นสุดโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4
วันที่ 5 มิถุนายน 65 
 • ลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย (สิ้นสุดการลงทะเบียน เวลา 21:00 น.)

หมายเหตุ 

 1. ไม่สามารถเลื่อนการจองที่พัก/โรงแรม ระหว่างโครงการเฟสก่อนหน้า มาเข้าพักในช่วง เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ได้
 2. ไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินในเฟสก่อนหน้า มาแลกรับใน เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ได้ 
 3. สำหรับโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ผู้ที่เคยได้รับสิทธิในเฟสเดิม (ทั้งผู้ที่ใช่สิทธิครบแล้ว และ เหลือสิทธิอยู่) และผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ทุกคน จะได้รับสิทธิเท่ากัน 10 สิทธิ โดยที่สิทธิจากโครงการก่อนหน้าจะไม่ถูกนำมารวมด้วยในเฟสนี้ 

ขั้นตอนจองโรมแรมและที่พัก โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

ขั้นตอนจองโรมแรมและที่พัก โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

1. NO NEED to register

 • ประชาชนที่ เคย ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันในเฟสที่ 1, 2 หรือ 3 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปฯ เป๋าตัง เพื่อรับสิทธิในเฟส 4 จำนวน 10 สิทธิ
 • ประชาชนที่ ไม่เคย ลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน จะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

2. ประชาชน Booking

ผู้มีสิทธิ ที่ต้องการเข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วมรายการ ต้องทำการจองอย่างน้อยล่วงหน้า 7 วัน โดยติดต่อกับทางโรงแรมโดยตรง 

*ไม่เกิน 10 ห้อง/คืน/คน

3. โรงแรม Booking

โรงแรมตรวจสอบเงื่อนไข และตรวจสอบห้องว่าง ผ่านทางแอปฯ ถุงเงิน

*ไม่สามารถจองโรงแรม ที่อยู่จังหวัดเดียวกับทะเบียนบ้านได้

4. Payment (ชำระเงิน)

รับการแจ้งเตือน และชำระค่าที่พัก 60% ของค่าที่พัก ผ่านช่องทาง G Wallet บนแอปเป๋าตัง

*รัฐ ช่วยเหลือ ค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน

5. Payment Successful (ชำระเงินสำเร็จ)

รับการแจ้งเตือน การจองสำเร็จ แสดงคูปองเช็คอินที่พัก บนแอบฯ เป่าตัง

6. Check in (เช็คอิน ที่ โรงแรม)

เช็คอิน ณ โรงแรม เมื่อถึงวันเข้าพัก 

 • สแกน QR เช็คอินบนแอปเป๋าตัง
 • สแกนหน้าจอบนแอปถุงเงิน
 • รับ E-voucher 600 บาท/คืน ณ 17:00 น. ของวัน

* หมายเหตุ ไม่สามารถเช็คอินโรงแรม หรือใช้จ่ายคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว กับร้านที่อยู่ในจังหวัดเดียวกับทะเบียนบ้านได้

7. Check out

ประชาชนสามารถใช้จ่ายคูปอง อาหาร/ท่องเที่ยว ได้ถึง 23:59 น. ของวันเช็คเอ้าท์

ขั้นตอนรับสิทธิ คืนเงินค่าตั๋วเดินทางโดยเครื่องบิน

ขั้นตอนรับสิทธิ คืนเงินค่าตั๋วเดินทางโดยเครื่องบิน
 • กรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน จะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร
 • สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร (เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย)
 • ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม)
 • วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 31 พฤษภาคม 65

ขั้นตอนรับสิทธิ ค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

 • รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ
 • จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out
 • คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

หมายเหตุ เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือ สถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้าน

วิธีการจองโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ผ่าน Hungry Hub

 • ดำเนินการจองโรงแรมที่ร่วมรายการผ่าน Hungry Hub 
 • ระบุหมายเลขบัตรประชาชนของผู้จอง ลงใน คำขอพิเศษ (Special Request) 
Svg+xml;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PScwIDAgMzAwIDMwMCcgeG1sbnM9J2h0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnJz48L3N2Zz4=
 • รอรับ Booking ID (หมายเลขการจอง) เพื่อแจ้งกับทางโรงแรม ก่อนเข้าพัก 8 วัน
 • หมายเหตุ : ไม่สามารถใช้สิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน ร่วมกับ Hungry Hub Voucher ได้

รวมโปรโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

นอกจากนี้ยังมีโรงแรมอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกันพร้อมกับโปรโมชั่น และ บริการสุดพิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บุฟเฟ่ต์, มินิบาร์, และอาหารเช้า สามารถดูโรงแรมเพิ่มเติมทั้งหมดจาก Hungry Hub ได้ที่นี่

Share.

บุคคลลึกลับที่ชื่นชอบในการกิน เล่น โดยมีเมนูที่ชื่นชอบอย่าง หม่าล่า กินได้เป็น 10 กว่าไม้ แถมที่สำคัญยังชอบปั่นจักรยานอีกด้วย สิ่งที่ผมเป็นกังวลก็คือความหล่อของตัวเอง คนที่ออฟฟิศชอบบอกว่าผม "หล่อเท่"

Comments are closed.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก การตั้งค่าคุกกี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดย เปิด/ปิด คุกกี้แต่ละประเภทสามารถขอได้ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า