มาแล้วไม่ตกเทรนด์ โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนและจองห้องพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ จนถึง 31 พฤษภาคม 2565 จำนวน 2 ล้านสิทธิ พร้อมสิทธิ 3 ต่อ อาทิ ส่วนลดค่าที่พัก 40%, คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว และค่าเครื่องบิน (*เฉพาะท่องเที่ยวในจังหวัดที่กำหนด) วันนี้ Hungry Hub จะมาแนะนำขั้นตอนการรับสิทธิ์ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างไปดูพร้อมๆกันเลย

กำหนดการจอง-รับสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

กำหนดการจอง-รับสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 65 
 • เริ่มเปิดให้จองโรงแรม / ที่พัก (ตั้งแต่ 06:00-23:00 น.)
 • เปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชน เฉพาะผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน (ตั้งแต่ 06:00-21:00 น.)
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 65 
 • เริ่มเข้าพัก
 • เปิดให้ลงทะเบียน เบิกค่าตั๋วเครื่องบิน โดยเป็นตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 65
วันที่ 23 พฤษภาคม 65 
 • เปิดให้จองโรงแรม / ที่พัก วันสุดท้าย
วันที่ 31 พฤษภาคม 65 
 • วันสุดท้ายของการเดินทางและสิ้นสุดโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4
วันที่ 5 มิถุนายน 65 
 • ลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย (สิ้นสุดการลงทะเบียน เวลา 21:00 น.)

หมายเหตุ 

 1. ไม่สามารถเลื่อนการจองที่พัก/โรงแรม ระหว่างโครงการเฟสก่อนหน้า มาเข้าพักในช่วง เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ได้
 2. ไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินในเฟสก่อนหน้า มาแลกรับใน เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ได้ 
 3. สำหรับโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ผู้ที่เคยได้รับสิทธิในเฟสเดิม (ทั้งผู้ที่ใช่สิทธิครบแล้ว และ เหลือสิทธิอยู่) และผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ทุกคน จะได้รับสิทธิเท่ากัน 10 สิทธิ โดยที่สิทธิจากโครงการก่อนหน้าจะไม่ถูกนำมารวมด้วยในเฟสนี้ 

ขั้นตอนจองโรมแรมและที่พัก โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

ขั้นตอนจองโรมแรมและที่พัก โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

1. NO NEED to register

 • ประชาชนที่ เคย ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันในเฟสที่ 1, 2 หรือ 3 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปฯ เป๋าตัง เพื่อรับสิทธิในเฟส 4 จำนวน 10 สิทธิ
 • ประชาชนที่ ไม่เคย ลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน จะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

2. ประชาชน Booking

ผู้มีสิทธิ ที่ต้องการเข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วมรายการ ต้องทำการจองอย่างน้อยล่วงหน้า 7 วัน โดยติดต่อกับทางโรงแรมโดยตรง 

*ไม่เกิน 10 ห้อง/คืน/คน

3. โรงแรม Booking

โรงแรมตรวจสอบเงื่อนไข และตรวจสอบห้องว่าง ผ่านทางแอปฯ ถุงเงิน

*ไม่สามารถจองโรงแรม ที่อยู่จังหวัดเดียวกับทะเบียนบ้านได้

4. Payment (ชำระเงิน)

รับการแจ้งเตือน และชำระค่าที่พัก 60% ของค่าที่พัก ผ่านช่องทาง G Wallet บนแอปเป๋าตัง

*รัฐ ช่วยเหลือ ค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน

5. Payment Successful (ชำระเงินสำเร็จ)

รับการแจ้งเตือน การจองสำเร็จ แสดงคูปองเช็คอินที่พัก บนแอบฯ เป่าตัง

6. Check in (เช็คอิน ที่ โรงแรม)

เช็คอิน ณ โรงแรม เมื่อถึงวันเข้าพัก 

 • สแกน QR เช็คอินบนแอปเป๋าตัง
 • สแกนหน้าจอบนแอปถุงเงิน
 • รับ E-voucher 600 บาท/คืน ณ 17:00 น. ของวัน

* หมายเหตุ ไม่สามารถเช็คอินโรงแรม หรือใช้จ่ายคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว กับร้านที่อยู่ในจังหวัดเดียวกับทะเบียนบ้านได้

7. Check out

ประชาชนสามารถใช้จ่ายคูปอง อาหาร/ท่องเที่ยว ได้ถึง 23:59 น. ของวันเช็คเอ้าท์

ขั้นตอนรับสิทธิ คืนเงินค่าตั๋วเดินทางโดยเครื่องบิน

ขั้นตอนรับสิทธิ คืนเงินค่าตั๋วเดินทางโดยเครื่องบิน
 • กรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน จะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร
 • สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร (เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย)
 • ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม)
 • วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 31 พฤษภาคม 65

ขั้นตอนรับสิทธิ ค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

 • รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ
 • จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out
 • คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

หมายเหตุ เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือ สถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้าน

วิธีการจองโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ผ่าน Hungry Hub

 • ดำเนินการจองโรงแรมที่ร่วมรายการผ่าน Hungry Hub 
 • ระบุหมายเลขบัตรประชาชนของผู้จอง ลงใน คำขอพิเศษ (Special Request) 
 • รอรับ Booking ID (หมายเลขการจอง) เพื่อแจ้งกับทางโรงแรม ก่อนเข้าพัก 8 วัน
 • หมายเหตุ : ไม่สามารถใช้สิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน ร่วมกับ Hungry Hub Voucher ได้

รวมโปรโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

นอกจากนี้ยังมีโรงแรมอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกันพร้อมกับโปรโมชั่น และ บริการสุดพิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บุฟเฟ่ต์, มินิบาร์, และอาหารเช้า สามารถดูโรงแรมเพิ่มเติมทั้งหมดจาก Hungry Hub ได้ที่นี่

Share.

Comments are closed.

Cocao XO bar at Red Sky

ดื่มด่ำกับถ้ำบุฟเฟต์ช็อกโกแลตและคอนยัคระดับพรีเมี่ยมบนบาร์ลอยฟ้าแห่งใหม่
เริ่มต้นคนละ 749 บาทเท่านั้น

จองเลย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก การตั้งค่าคุกกี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดย เปิด/ปิด คุกกี้แต่ละประเภทสามารถขอได้ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า