“อร่อยให้โลกจำ” รับส่วนลดและเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 25% เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี

by HH

Hungry Hub ร่วมกับ บัตรเครดิตกรุงศรี ในแคมเปญ ‘อร่อยให้โลกจำ’ รับส่วนลดและเครดิตเงินคืนสูงสุด 25% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค. 64

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

  • รับเครดิตเงินคืน 5%1 เมื่อมียอดใช้จ่าย 800 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 40 บาท (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 40 บาท/เซลส์สลิป, สูงสุด 40 บาท/เดือน และสูงสุด 160 บาท/ตลอดรายการ “อร่อยให้โลกจำ”)

ลงทะเบียนผ่านแอป UChoose (ฟรี) เพื่อรับสิทธิ์ก่อน หรือ ภายในวันที่ทำรายการ (พิมพ์ค้นหาหน้าโปรโมชั่น “DN”) ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ

  • แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10%2 เมื่อมียอดใช้จ่าย 800 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับสิทธิ์แลก 800 คะแนนเป็นเครดิตเงินคืน 80 บาท กดรับสิทธิ์ผ่านแอป UChoose เท่านั้น จำกัดเครดิตเงินคืน 80 บาท/เซลส์สลิป/ครั้ง/สัปดาห์ หรือจำกัดสูงสุด 1,360 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ “อร่อยให้โลกจำ” (นับวันจันทร์-วันอาทิตย์) สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี และบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า เท่านั้น

เงื่อนไขรวม : • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะร้านอาหารที่ร่วมรายการ ภายใต้ MCC CODE ที่กำหนด ได้แก่ 5811, 5812, 5813, 5814, 5462, 5820
เงื่อนไข1 : • สงวนสิทธิ์การให้สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีที่ร่วมรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรและลงทะเบียนตามเงื่อนไข • บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ ทุกประเภท, บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม ทุกประเภท, บัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ ทุกประเภท, บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ทุกประเภท, บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด ทุกประเภท, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า และบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า • สิทธิพิเศษนี้ไม่รวมการสั่งผ่าน AGGREGATOR ต่างๆ: GRAB, FOODPANDA, LINEMAN, GOJEK, ROBINHOOD และยอดใช้จ่ายที่ชาระเงินผ่าน E-WALLET ต่างๆ: TRUE MONEY WALLET, DOLFIN WALLET, RABBIT LINEPAY, AIRPAY, BLUECONNECT • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายสุทธิ 800 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป หลังหักส่วนลดต่อที่ 1 (หากมี) รับเครดิตเงินคืน 40 บาท (จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40 บาท/เซลส์สลิป, สูงสุด 40 บาท/เดือน และสูงสุด 160 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
“อร่อยให้โลกจำ”) • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่านแอป UChoose ถูกต้องก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการ และได้รับยืนยันการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว • บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันนับจากวันที่สมาชิกบัตรทำรายการ (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนในกรณีที่มีการยกเลิกรายการ หรือ สมาชิกบัตรปฏิเสธการชำระเงินในภายหลัง • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย และจากสื่ออื่นๆ ของบริษัทผู้ออกบัตรเครดิต • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จากัด
เงื่อนไข2 : • สงวนสิทธิ์การให้สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีที่ร่วมรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรและแลกคะแนนตามเงื่อนไข • บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ ทุกประเภท, บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม ทุกประเภท, บัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ ทุกประเภท, บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ทุกประเภท และบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า (บัตรที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด และ บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด ทุกประเภท) • สมาชิกบัตรต้องมียอดใช้จ่ายสุทธิ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ “อร่อยให้โลกจา” (ไม่รวมการสั่งผ่าน AGGREGATOR ต่างๆ: GRAB, FOODPANDA, LINEMAN, GOJEK, ROBINHOOD และยอดใช้จ่ายที่ชาระเงินผ่าน E-WALLET ต่างๆ: TRUE MONEY WALLET, DOLFIN WALLET, RABBIT LINEPAY, AIRPAY, BLUECONNECT) ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. 64 – 31 ต.ค. 64 จึงจะได้รับสิทธิ์แลก 800 คะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน 80 บาท • ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 80 บาท ผ่านแอป UChoose เมื่อใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตามกาหนดและแลกคะแนนตามเงื่อนไขเพื่อรับเครดิตเงินคืน ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. 64 – 31 ต.ค. 64 เท่านั้น • สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนโดยใช้ 800 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 80 บาท/เซลส์สลิป/ครั้ง/สัปดาห์ (นับวันจันทร์ – วันอาทิตย์) หรือ จำกัดสูงสุด 1,360 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ “อร่อยให้โลกจำ”


• การแลกคะแนนกำหนดตามระยะเวลา ดังนี้

สัปดาห์ที่ระยะเวลา
17 ก.ค. 64 – 11 ก.ค. 64
212 ก.ค. 64 – 18 ก.ค. 64
319 ก.ค. 64 – 25 ก.ค. 64
425 ก.ค. 64 – 1 ส.ค. 64
52 ส.ค. 64 – 8 ส.ค. 64
69 ส.ค. 64 – 15 ส.ค. 64
716 ส.ค. 64 – 22 ส.ค. 64
823 ส.ค. 64 – 29 ส.ค. 64
930 ส.ค. 64 – 5 ก.ย. 64
106 ก.ย. 64 – 12 ก.ย. 64
1113 ก.ย. 64 – 19 ก.ย. 64
1220 ก.ย. 64 – 26 ก.ย. 64
1327 ก.ย. 64 – 3 ต.ค. 64
144 ต.ค. 64 – 10 ต.ค. 64
1511 ต.ค. 64 – 17 ต.ค. 64
1618 ต.ค. 64 – 24 ต.ค. 64
1725 ต.ค. 64 – 31 ต.ค. 64

• เครดิตเงินคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันทำการหลังจากการแลกคะแนนตามเงื่อนไข ทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะต้องมีคะแนนคงเหลือในบัญชีบัตรฯที่เข้าร่วมรายการ ณ วันที่ทำรายการแลกคะแนน มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนที่มีในการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืน สมาชิกจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี การทำรายการเพื่อแลกคะแนนถือเป็นการยืนยัน และยินยอมให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการหักคะแนนออกจากบัญชีบัตรเครดิต • เครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากยอดใช้จ่ายในสกุลเงินบาทจากร้านอาหารที่ร่วมรายการ “อร่อยให้โลกจำ” เท่านั้น (ไม่รวมการสั่งผ่าน AGGREGATOR ต่างๆ : GRAB, FOODPANDA, LINEMAN, GOJEK, ROBINHOOD และยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน E-WALLET ต่างๆ : TRUE MONEY WALLET, DOLFIN WALLET, RABBIT LINEPAY, AIRPAY, BLUECONNECT) ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. 64 – 31 ต.ค. 64 • กรณีบัตรเสริม ยอดใช้จ่ายจะถูกนับรวมกับยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก และเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสมาชิกภาพสมาชิกอยู่จนถึงวันที่เครดิตเงินคืนในบัญชีของสมาชิกบัตรฯ และไม่มีการผิดนัดชำระกับทางบริษัทฯ ณ วันที่บริษัทฯคำนวณยอดใช้จ่าย • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตรในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทารายการของรายการส่งเสริมการขายนี้ • บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยถือเอาข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสาคัญ สมาชิกบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลส์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด และบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

Related Articles

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อนำเสนอคอนเทนต์และโฆษณาที่ท่านอาจสนใจเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเรา หากท่านใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราต่อไป เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา ยอมรับ เรียนรู้เพิ่มเติม