บัตรเครดิต โลตัส วีซ่า ‘อิ่มคุ้มโดนใจกับแอปดัง’

by HH

Hungry Hub ร่วมกับ บัตรเครดิตโลตัส วีซ่า ในแคมเปญ ‘อิ่มคุ้มโดนใจกับแอปดัง’ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 140 บาท ต่อเดือน รวม 420 บาท ตลอดรายการ เมื่อใช้จ่ายใน 6 แอปดังผ่านบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า พร้อมรับโค้ดส่วนลดพิเศษจาก Hungry Hub ตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย. 64

สะสมยอดใช้จ่าย/เดือน*รับเครดิตเงินคืน*
ครบทุก 600 บาท20 บาท (สูงสุด 120 บาท)
ครบ 4,000 บาท ขึ้นไป140 บาท
*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด  140 บาท / บัญชีบัตรหลัก /เดือน
และ สูงสุด 420 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ ตลอดรายการ “อิ่มคุ้มโดนใจกับแอปดัง”

SMS ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการ พิมพ์ EAT3 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 (ลงทะเบียนก่อนทำรายการครั้งแรกครั้งเดียว / รอรับข้อความยืนยันการลงทะเบียนจากระบบ ทั้งนี้ ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์)

รับเพิ่มสิทธิพิเศษจาก Hungry Hub**

• ลูกค้าที่ลงทะเบียนกับ Hungry Hub ครั้งแรก
รับส่วนลด 50 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 600 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป
(จำกัดส่วนลดสูงสุด 50 บาท/เซลล์สลิป/ตลอดรายการ)
( 1 ก.ค. 64 – 30 ก.ย. 64 )

• ลูกค้า Hungry Hub ปัจจุบัน
รับส่วนลด 20 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 600 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป
(จำกัดส่วนลดสูงสุด 20 บาท/เซลล์สลิป/ตลอดรายการ)
( 1 ก.ค. 64 – 30 ก.ย. 64 )

*เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน

• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่านแอพ UCHOOSE หรือ SMS สำเร็จและได้รับข้อความตอบรับภายในวันที่ทำการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 64 – 30 ก.ย. 64 เท่านั้น
• ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายจาก 6 แอปที่ร่วมรายการ Lineman, Grab Food, FoodPanda, Hungryhub, True Food, Gojek เท่านั้น
• สงวนสิทธิ์คำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายจริงหลังหักส่วนลด (ถ้ามี) ทั้งนี้รายการที่ถูกยกเลิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะไม่นำมารวมคำนวนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้
*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 140 บาท / บัญชีบัตรหลัก /เดือน และ สูงสุด 420 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ ตลอดรายการ “อิ่มคุ้มโดนใจกับแอปดัง”
• สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยจะเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 15 ส.ค. 64 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ก.ค. 64, ภายในวันที่ 15 ก.ย. 64 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ส.ค. 64 และ ภายในวันที่ 15 ต.ค. 64 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ก.ย. 64 ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน
• กรณีลูกค้าทักท้วงรายการใช้จ่ายหรือการเครดิตเงินคืน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ดำเนินการตรวจสอบและเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นสุดรายการฯ ทั้งนี้รายการใช้จ่ายจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดข้างต้นเท่านั้น หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจบรายการ ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง
• ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาคำนวณรับเครดิตเงินคืน ได้แก่ยอดผ่อนชำระสินค้า(EPP), รายการที่ถูกยกเลิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน, การเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนยอดคงค้างชำระจากบัตรเครดิตอื่น ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งรายการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ ที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจและ/หรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม,รายการที่ใช้จ่ายในกิจการของผู้ถือบัตรเอง หรือผู้ถือบัตรมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ
• สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิได้ และสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

*เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน

• โค้ดส่วนลด สามารถใช้กับร้านอาหารในเครือของ Hungry Hub และจะมีอายุการใช้งาน 90 วัน (ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2564)
• โค้ดส่วนลด “LOTUSHH50” สามารถใช้ได้เฉพาะลูกค้าใหม่สำหรับการใช้บริการครั้งแรกเท่านั้น
• โค้ดส่วนลด “LOTUSHH50” และ “LOTUSHH20” สามารถใช้ได้เฉพาะแพ็กเกจเดลิเวอรี่ Hungry @ Home เท่านั้น
• จำกัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลดสำหรับลูกค้าใหม่ 600 ท่านแรก/โปรโมชั่น
• จำกัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลดสำหรับลูกค้าปัจจุบัน 600 ท่านแรก/โปรโมชั่น
• โค้ดส่วนลด ไม่สามารถเปลี่ยน/คืนเป็นเงินสดได้
• 1 โค้ดส่วนลด สามารถใช้ได้ต่อ 1 Booking เท่านั้น
• โค้ดส่วนลด สามารถใช้ได้กับร้านที่เข้าร่วมเท่านั้น (สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้ในเว็บไซต์ ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารว่ารับหรือไม่ หรือตรวจสอบจากขั้นตอนการชำระเงินจะมีช่องให้ใส่ Voucher Code)
• ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ โค้ดส่วนลด ได้ สามารถติดต่อเราได้ที่ Contact Center : 062-827-4333 หรือ Line : @hungryhub
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Related Articles

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อนำเสนอคอนเทนต์และโฆษณาที่ท่านอาจสนใจเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเรา หากท่านใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราต่อไป เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา ยอมรับ เรียนรู้เพิ่มเติม